Med evig kärlek : daglig läsning pdf

 Med evig kärlek : daglig läsning pdf

Med evig kärlek : daglig läsning

  • Siffra: 348694352424913
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 3.9/5 (Votes: 3497)
  • Paperback : 120 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Få saker är mer oumbärliga för ett varmt
andligt liv än regelbunden läsning. Ord
som fäster tanken och hjärtat vid Gud
kan, om de läses med eftertanke, ge liv, och liv
i överflöd. Läsningen blir såväl födelseplats som
växtplats för tron.
Betraktelserna i denna bok är ämnade för
daglig läsning under ett år. De har nedtecknats i
umgänget med Bibeln, och är således uttryck för
ett pågående utforskande av trons rikedomar.
När Skriften läses uthålligt och i kyrkans gemen-
skap växer kärleken till Guds ord. Bibeln blir vad
den är tänkt att vara, ett ord som stilla och enkelt
leder oss in i bönens land och gör oss hemma-
stadda i de heligas gemenskap.

Relaterade böcker