uppkopplad Rehabilitering och välfärdspolitik pdf

uppkopplad Rehabilitering och välfärdspolitik pdf

Rehabilitering och välfärdspolitik

  • Siffra: 373680065012343
  • Författare:
  • Språk: Sveriges
  • Utvärdering: 4.2/5 (Votes: 2410)
  • Paperback : 109 sidor
  • Tillgänglighet: En lager
  • Ladda ner format: PDF, EPUB, KINDLE, FB2, AUDIBLE, MOBI och andra.

Produktbeskrivning

Rehabilitering av långvarigt sjuka och funktionshindrade har under senare år blivit en brännande fråga. Det är inte bara välfärdsstatens kris uttryckt i kostnader för sjukfrånvaro och förtidspensioneringar, utan också en upplevd brist på delaktighet och reella sociala rättigheter som ligger till grund för detta. I boken diskuteras funktionshinder och rehabilitering i förhållande till samhällets utformning och handikappskapande barriärer, men också relaterat till attityder och dominerande föreställningar om normalitet och avvikelse som de kommer till uttryck inte minst hos olika välfärdsmyndigheter.

Fyra forskare utvecklar dessa teman med särskild tonvikt på rehabilitering av långvarigt sjukskrivna, fysiskt funktionshindrades rätt till stöd i vardagen, psykiskt funktionshindrades behov av och rätt till delaktighet i samhällsgemenskapen samt rehabilitering i hemmet av äldre.

Boken vänder sig till alla som har intresse för handikappolitik och till ett brett spektrum av utbildningar som berör funktionshinder och rehabilitering.

Bokserien "Handikapp och samhälle" syftar till att tematiskt presentera aktuella socialvetenskapliga perspektiv på funktionshinder och handikapp för såväl universitets- och högskolestuderande som andra intresserade.

Redaktörer för serien är Ove Mallander och Magnus Tideman, universitetslektorer vid Högskolan i Malmö respektive Högskolan i Halmstad.

Mer information om våra bokserier och övriga böcker inom ämnesområdet finns på webbplatsen Handikapp och funktionshinder.

Relaterade böcker